چرا باید چیزهای بی‌مصرف بسازیم

4,551,908 views |
سایمون گیرتز |
TED2018
• April 2018