Hành động vì khí hậu ở đỉnh của sự thay đổi theo cấp số nhân

901,909 views |
Thảo Nguyễn Văn |
TED Countdown Summit
• July 2023