ไซมอน ซิเน็ค:
ทำไมผู้นำที่ดีจึงทำให้คุณรู้สึกปลอดภัย

TED2014 · 11:59 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Simon Sinek: How great leaders inspire action
arrow

Share this idea

6,014,430
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

ผู้นำที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร นักทฤษฎีการจัดการ ไซมอน ซิเน็ค เสนอว่า ผู้นำที่ดีคือคนที่ทำให้ลูกน้องรู้สึกมั่นคง และดึงลูกน้องเข้ามาในวงของความไว้วางใจ แต่การสร้างความไว้วางใจและความรู้สึกปลอดภัย โดยเฉพาะในสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนนั้น ย่อมหมายถึงการยอมแบกรับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่

Leadership expert
Simon Sinek explores how leaders can inspire cooperation, trust and change. He's the author of the classic "Start With Why"; his latest book is "Leaders Eat Last." Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

286 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.