சைமன் சினக்

சிறந்த தலைவர்கள் எவ்வாறு ஒரு செயலை ஊக்குவிக்கிறார்கள்

34,320,336 views • 18:04
Subtitles in 45 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

சைமன் சினக் உணர்ச்சிமயமான தலைமையைப்பற்றிய எளிமையான மற்றும் சக்திவாய்ந்த மாதிரியைப்பற்றி உரையாற்றுகிறார். அவரது மாதிரி 'ஏன்?' என்ற வினாவிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது, அவரது கருத்திற்கு ஆதரவாக அவர் ஆப்பிள், மார்டின் லூதர் கிங் மற்றும் ரைட் சகோதரர்களையும், எதிராக டிவோ-யும் உதாரணம் காட்டுகிறார்.

About the speaker
Simon Sinek · Leadership expert

Simon Sinek explores how leaders can inspire cooperation, trust and change. He's the author of the classic "Start With Why"; his latest book is "Leaders Eat Last."

Simon Sinek explores how leaders can inspire cooperation, trust and change. He's the author of the classic "Start With Why"; his latest book is "Leaders Eat Last."