سایمون سینک: چگونه رهبران بزرگ، الهام بخش می شوند

65,155,755 views |
Simon Sinek |
TEDxPuget Sound
• September 2009