سایمون سینک: چگونه رهبران بزرگ، الهام بخش می شوند

62,977,535 views |
Simon Sinek |
TEDxPuget Sound
• September 2009