Shizuoka Seiko Gakuin Rugby Team • TEDxHamamatsu

限られた環境の中で主体的に目的を成し遂げるためには | 静岡聖光学院ラグビー部 | TEDxHamamatsu