شروین نولاند از درمان با الکتروشوک می‌گوید

2,382,544 views |
Sherwin Nuland |
TED2001
• February 2001