چرا انسان و هوش مصنوعی همکارهای خوبی برای یکدیگر هستند؟

1,782,846 views |
شروین خدابنده |
TED@BCG
• February 2022