Shawn Achor:
Շաուն Աքոր: Ավելի լավ աշխատանքի երջանիկ գաղտնիքը:

TEDxBloomington · 12:20 · Filmed May 2011
Watch next...
Dan Gilbert: The surprising science of happiness
arrow

Share this idea

15,366,524
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Մենք հավատում ենք, որ պետք է աշխատենք երջանիկ լինելու համար, բայց կարող է արդյոք այն հետընթաց լինել: Այս արագ և ժամանցային զրույցի ընթացքում TEDxBloomington-ից հոցեբան Շաուն Աքորը պնդում է, որ փաստորեն երջանկությունը ազդում է արդյունավետության վրա:

Psychologist
Shawn Achor is the CEO of Good Think Inc., where he researches and teaches about positive psychology. Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxBloomington, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

744 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.