ताणाचा तुमच्या शरीरावर कसा परिणाम होतो .शरोन होरेश बर्गक्विस्ट .

7,700,130 views |
Sharon Horesh Bergquist |
TED-Ed
• October 2015