ताणाचा तुमच्या शरीरावर कसा परिणाम होतो .शरोन होरेश बर्गक्विस्ट .

8,032,242 views |
Sharon Horesh Bergquist |
TED-Ed
• October 2015