ஷோழன்:
ஷோழன் ஹுஷே: எளிதாய் சீன மொழியை கற்றுக்கொள்ள!

TED2013 · 6:10 · Filmed Feb 2013
Watch next...
Ethan Zuckerman: Listening to global voices
arrow

Share this idea

2,968,895
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

வெளிநாட்டவர்களுக்கு சீன மொழியில் பேசுவது என்பது கடினம். ஆனால் அழகான சீன மொழியை கற்றுகொள்வது சுலபம். ஷோழன் நமக்கு எளிதான முறையையும் அதன் அர்த்தங்களையும் மிகவும் எளிதான முறையில் சொல்லித்தருகிறார். எளிதான சீன மொழி!

Technologist, entrepreneur
ShaoLan want to help people understand China's culture and language, and to bridge the gap between East and West. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

439 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.