ชาห์ รุกห์ ข่าน (Shah Rukh Khan)
6,937,348 views • 17:51