ชาห์ รุกห์ ข่าน (Shah Rukh Khan)
6,441,823 views • 17:51