برای حل مشکل خشونت جمعی، از بومیها غافل نشوید

813,838 views |
سورین آتئسئر |
TEDGlobal 2014
• October 2014