เซนฮิว มูลไลนาทาน : กระตุกเพื่อแก้ปัญหาสังคม

639,753 views |
Sendhil Mullainathan |
TEDIndia 2009
• November 2009