معضل اخلاقی: شما باشید دروغ می‌گویید؟ - سارا استرود

1,129,895 views |
سارا استرود |
TED-Ed
• June 2022