ปรัชญาชีวิตของผมเพื่อชีวิตที่มีความสุข | แซม เบิร์นส์ (Sam Berns)| TEDxMidAtlantic

48,650,693 views |
Sam Berns |
TEDxMidAtlantic 2013
• October 2013