روث چانگ:
چگونه تصمیم های سخت بگیریم؟

TEDSalon NY2014 · 14:41 · Filmed May 2014
Watch next...
Barry Schwartz: The paradox of choice
arrow

Share this idea

4,666,867
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

این سخنانی است که ممکن است به معنای واقعی زندگی شما را تغییر دهد. باید دنبال چه شغلی بروم؟ آیا باید رابطه عاطفی را تمام کنم- یا ازدواج کنم؟ کجا زندگی کنم؟ تصمیمات بزرگی شبیه این به طرز زجرآوری سخت هستند. ولی این به خاطر طرز تفکر اشتباه ماست، این نظر فیلسوف روث چانگ است. او یک ساختار جدید قدرتمند برای شکل دهی به آنچه که واقعاً هستیم، پیشنهاد می کند.

Philosopher
Ruth Chang asks why some choices are so hard — and what that means for the human condition. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

396 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.