Ron Gutman:
Ռոն Գուտման. Ժպիտի թաքնված ուժը

TED2011 · 7:26 · Filmed Mar 2011
Watch next...
Martin Seligman: The new era of positive psychology
arrow

Share this idea

4,550,438
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Ռոն Գուտմանը, վերլուծելով ժպիտի վերաբերյալ որոշ ուսումնասիրություններ, եկել է հետաքրքիր եզրահանգումների: Գիտե՞ք արդյոք, որ ձեր ժպիտը կարող է կանխորոշել ձեր կյանքի տևողությունը և որ հասարակ ժպիտը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ ձեր բարեկեցության վրա: Պատրաստվեք թուլացնել դեմքի որոշ մկաններ, մինչ կլսեք այս էվոլյուցիոն վարակիչ պահվածքի մասին:

Entrepreneur
Ron Gutman is the founder and CEO of HealthTap, free mobile and online apps for health info. He's also the organizer of TEDxSiliconValley. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

291 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.