TED2017
apríl 2017
|2.2M views

Biológia našeho najlepšieho a najhoršieho správania

Robert Sapolsky

Become a Member

Join now