Robert Hammond:
Ռոբերթ Համոնդ. կառուցել այգի երկնքնում

TED2011 · 5:41 · Filmed Mar 2011
Watch next...
David Rockwell: A memorial at Ground Zero
arrow

Share this idea

689,527
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Նյու Յորքը պատրաստվում էր ապամոնտաժել Հայլայնը՝ Մանհեթթենում գնտվող լքված վերգետնյա երկաթուղին, երբ Ռոբերթ Համոնդը և նրա մի քանի ընկերներ առաջարկեցին. իսկ ինչո՞ւ այն չդարձնենք այգի։ Այս տեղական մշակութային ակտվիզմի մասին պատմությունում նա կիսվում է այն մասին, թե ինչպես դա տեղի ունեցավ։

Friend of the High Line
The co-founder of Friends of the High Line, Robert Hammond helped lead the effort to build an elevated park on an abandoned railway line in Manhattan. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

92 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.