Robb Willer

Chiến thuật để có những cuộc hội thoại chính trị thành công hơn

1,261,323 views • 12:01
Subtitles in 20 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

Robb Willer chỉ ra rằng các thế lực có thể đoàn kết và chia rẽ chúng ta. Là một nhà tâm lý học xã hội, ông nghiên cứu về vấn đề làm sao mà các giá trị đạo đức , tiêu biểu là một nguồn gốc chia rẽ, cũng có thể được sử dụng để kết nối mọi người lại với nhau. Willer sẽ trình bày những nghiên cứu chuyên sâu mang tính thuyết phục về cách chúng ta có thể thu hẹp khoảng cách về tư tưởng và đưa ra một số lời khuyên tương quan về việc làm sao có thể có những cuộc bàn luận về chính trị một cách thuyết phục hơn.

About the speaker
Robb Willer · Social psychologist

Robb Willer's political research has investigated various topics, including economic inequality, racial prejudice, masculine overcompensation and Americans' views of climate change.

Robb Willer's political research has investigated various topics, including economic inequality, racial prejudice, masculine overcompensation and Americans' views of climate change.