Rita Pierson:
Րիտա Փիրսոն։ Ամեն երեխա հերոսի կարիք ունի։

TED Talks Education · 7:48 · Filmed May 2013
Watch next...
Ken Robinson: Do schools kill creativity?
arrow

Share this idea

6,840,109
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Րիթա Փիրսոնը՝ 40 տարվա ուսուցչուհի, մի անգամ լսեց, թե ինչպես է իր աշխատակիցն ասում, «Ինձ չեն վճարում այս երեխաներին սիրելու համար»։ Նրա պատասխանն էր, «Իսկ երեխաները չեն սովորում նրանցից, ում չեն սիրում»։ Ոգեշնչող կոչ ուսուցիչներին հավատալ իրենց աշակերտների ուժերին և մարդկային կապ հաստատել իրական, մարդկային, անձնական մակարդակի վրա։

Educator
Rita F. Pierson spent her entire life in or around the classroom, having followed both her parents and grandparents into a career as an educator. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

612 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.