ריטה פירסון: כל ילד צריך גיבור

15,517,381 views |
Rita Pierson |
TED Talks Education
• May 2013