ריטה פירסון: כל ילד צריך גיבור

15,741,446 views |
Rita Pierson |
TED Talks Education
• May 2013