ریتا پیرسون:
ریتا پیرسون : هر کودکی به یک قهرمان احتیاج دارد

TED Talks Education · 7:48 · Filmed May 2013
Watch next...
Ken Robinson: Do schools kill creativity?
arrow

Share this idea

6,946,729
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

ریتا پیرسون یک معلم با سابقه ی چهل ساله یک بار از یک همکار شنید که : آن ها به من حقوق نمی دهند که کودکان را دوست بدارم. و او در جواب همکارش گفت : کودکان از کسانی که از آنها متنفرند چیزی یاد نمی گیرند . این ندایی تکان دهنده برای معلمان است تا دانش آموزان خود را باور کنند و در حقیقت با آنها ارتباطی واقعی ، انسانی و دوستانه برقرار کنند.

Educator
Rita F. Pierson spent her entire life in or around the classroom, having followed both her parents and grandparents into a career as an educator. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

618 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.