Richard Wilkinson:
Richard Wilkinson:Bất bình đẳng về kinh tế làm hại xã hội như thế nào?

TEDGlobal 2011 · 16:54 · Filmed Jul 2011
Watch next...
Hans Rosling: The magic washing machine
arrow

Share this idea

2,422,124
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Chúng ta cảm thấy rằng xã hội với khoảng cách thu nhập quá lớn dẫn đến điều gì đó không ổn. Richard Wilkinson vẽ những đồ thị từ các số liệu về bất bình đẳng kinh tế, và chỉ ra những hậu quả khi mà khoảng cách giàu - nghèo quá lớn: tác động thực sự lên sức khỏe, tuổi thọ, thậm chí cả những giá trị cơ bản như niềm tin.

Public health researcher
In "The Spirit Level," Richard Wilkinson charts data that proves societies that are more equal are healthier, happier societies. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

1057 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.