Richard Wilkinson:
Ռիչարդ Ուիլկինսոն. Ինչպես է տնտեսական անհավասարությունը վնասում հասարակություններին

TEDGlobal 2011 · 16:54 · Filmed Jul 2011
Watch next...
Hans Rosling: The magic washing machine
arrow

Share this idea

2,422,053
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Մենք բնազդորեն զգում ենք, որ հասարակությունները, որտեղ եկամուտների միջև հսկայական խզում կա, ինչ որ պատճառով սխալ ուղղությամբ են գնում։ Ռիչարդ Ուիլկինսոնը աղյուսակով ներկայացնում է տնտեսական անհավասարության դաժան տվյալներ ու ցույց է տալիս, նաև, թե ինչն է ավելի վատանում, երբ հարուստները ու աղքատները ավելի են հեռանում իրարից. այս երևույթի իրական ազդեցությունը առողջության, երկարակեցության, նույնիսկ այնպիսի հիմնարար արժեքների վրա, ինչպիսին է վստահությունը:

Public health researcher
In "The Spirit Level," Richard Wilkinson charts data that proves societies that are more equal are healthier, happier societies. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

1057 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.