Richard St. John

Ռիչարդ Սբ. Ջոն՝ «Հաջողությունը շարունակական ճանապարհորդություն է»

3,692,240 views • 3:57
Subtitles in 56 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

Իր տիպիկ անմիջական ոճով, Ռիչարդ Սբ. Ջոնը հիշեցնում է մեզ, որ հաջողությունը միակողմանի երթևեկությամբ փողոց չէ, այլ մշտական ճանապարհորդություն: Նա օգտագործում է իր բիզնեսի հաջողության և անկման պատմությունը մի արժեքավոր դաս ներկայացնելու համար. այն է՝ մենք անհաջողության ենք մատնվում երբ դադարում ենք փորձել:

About the speaker
Richard St. John · Marketer, success analyst

A self-described average guy who found success doing what he loved, Richard St. John spent more than a decade researching the lessons of success — and distilling them into 8 words, 3 minutes and one successful book.

A self-described average guy who found success doing what he loved, Richard St. John spent more than a decade researching the lessons of success — and distilling them into 8 words, 3 minutes and one successful book.