Richard St. John:
Ռիչարդ Սբ. Ջոն՝ «Հաջողությունը շարունակական ճանապարհորդություն է»

TED2009 · 3:57 · Filmed Feb 2009
Watch next...
Richard St. John: 8 secrets of success
arrow

Share this idea

3,539,529
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Իր տիպիկ անմիջական ոճով, Ռիչարդ Սբ. Ջոնը հիշեցնում է մեզ, որ հաջողությունը միակողմանի երթևեկությամբ փողոց չէ, այլ մշտական ճանապարհորդություն: Նա օգտագործում է իր բիզնեսի հաջողության և անկման պատմությունը մի արժեքավոր դաս ներկայացնելու համար. այն է՝ մենք անհաջողության ենք մատնվում երբ դադարում ենք փորձել:

Marketer, success analyst
A self-described average guy who found success doing what he loved, Richard St. John spent more than a decade researching the lessons of success — and distilling them into 8 words, 3 minutes and one successful book. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

177 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.