Richard Dawkins:
Ռիչարդ Դոկինսը մարտնչող աթեիզմի մասին

TED2002 · 29:10 · Filmed Feb 2002
Watch next...
Julia Sweeney: Letting go of God
arrow

Share this idea

4,304,468
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Ռիչարդ Դոկինսը կոչ է անում բոլոր աթեիստներին բացահայտորեն արտահայտել իրենց դիրքորոշումը, ինչպես նաև պայքարել եկեղեցու՝ քաղաքականության և գիտության ոլորտներ ներխուժելու դեմ։ Բոցաշունչ, ծիծաղաշարժ և հզոր մի ելույթ։

Evolutionary biologist
Oxford professor Richard Dawkins has helped steer evolutionary science into the 21st century, and his concept of the "meme" contextualized the spread of ideas in the information age. In recent years, his devastating critique of religion has made him a leading figure in the New Atheism. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

6400 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.