Richard Baraniuk:
Ռիչարդ Բարանյուկ՝ Ոսուցում բաց աղբյուրներից

TED2006 · 18:34 · Filmed Feb 2006
Watch next...
Anant Agarwal: Why massive open online courses (still) matter
arrow

Share this idea

957,896
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Ռայս համալսարանի դասախոս Ռիչարդ Բարանյուկը բացատրում է սկզբունքները, որոնցով աշխատում է «Connexions»-ը` իր բաց աղբյուրներով տրամադրվող առցանց կրթական համակարգը: Այն կրճատում է գրքերը՝ թույլ տալով ուսուցիչներին կիսել և ազատ կերպով փոփոխությունների ենթարկել դասընթացների նյութերը աշխարհի ցանկացած կետում:

Education visionary
Richard Baraniuk founded Connexions — now called OpenStax — a free, open-source, global clearinghouse of course materials. Students and educators tap into its vast store of texts on everything from engineering to ornithology to music, adapting the content as they see fit. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

107 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.