هواپیما‌ها چگونه درهوا می‌مانند؟ - ریموند ادکینز

1,285,230 views |
ریموند ادکینز |
TED-Ed
• February 2023