Пранав Мистри:
SixthSense технологийн гайхалтай боломжууд

TEDIndia 2009 · 13:50 · Filmed Nov 2009
Watch next...
Pattie Maes + Pranav Mistry: Meet the SixthSense interaction
arrow

Share this idea

15,778,775
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

TEDIndia-д Пранав Мистрийгийн бэлтгэсэн танилцуулгаас зарим хэрэгслүүдийг ашиглан физикийн орчныг, мэдээллийн орчинтой хэрхэн холбож байгааг харж болно. Мөн түүний SixthSense ашигласан төхөөрөмжүүд болон зөөврийн компьютерыг цаасаар орлуулах шинэ парадигмийг дэлгэрэнгүй танилцуулах болно. Мөн асуулт хариултын хэсэгт Мистрий "SixthSense технологийн програм хангамж бүх хүнд боломжийг нээж нээллттэй эхийнх байх болно" гэж хэлэв.

Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

1327 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.