7,931,620 views | Philip Zimbardo • TED2008

Philip Zimbardo: Điều gì khiến cho người ta trở nên tàn ác, hoặc trở thành người hùng của xã hội.