TED2008
tháng 2 năm 2008
|7.7M views

Philip Zimbardo: Điều gì khiến cho người ta trở nên tàn ác, hoặc trở thành người hùng của xã hội.

Become a TED Member
Want to hear more great ideas like this one? Sign up for TED Membership to get exclusive access to captivating conversations, engaging events, and more!