Philip Zimbardo: Điều gì khiến cho người ta trở nên tàn ác, hoặc trở thành người hùng của xã hội.

8,102,752 views |
Philip Zimbardo |
TED2008
• February 2008