Peter Singer:
Peter Singer: Tại sao và chủ nghĩa vị tha là như thế nào.

TED2013 · 17:19 · Filmed Mar 2013
Watch next...
Jacqueline Novogratz: Inspiring a life of immersion
arrow

Share this idea

1,487,115
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Nếu bạn may mắn có một cuộc sống đầy đủ về mọi mặt, thì lẽ tự nhiên bạn sẽ có một động lực chia sẻ với những người khác. Nhưng nhà tâm lý hoc Peter Singer lại quan tâm đến câu hỏi "Làm thế nào để chia sẻ một cách hiệu quả nhất?" Ông kể về những suy nghĩ đáng ngạc nhiên qua kinh nghiệm thực tế để giúp bạn đạt được sự cân bằng giữa cảm xúc và hiện thực— và tạo ra những tác động tốt nhất cho dù bạn chia sẻ bất cứ điều gì.

Philosopher, ethicist
Sometimes controversial, always practical ethicist Peter Singer stirs public debate about morality, from animal welfare to global poverty. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

474 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.