Pearl Arredondo:
Փըրլ Արեդոնդո՝ Իմ պատմությունը, գանգստերի աղջկանից մինչև հայտնի ուսուցիչ

TED Talks Education · 8:03 · Filmed May 2013
Watch next...
Stephen Ritz: A teacher growing green in the South Bronx
arrow

Share this idea

1,038,339
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Փըրլ Արեդոնդոն մեծացել է արևելյան Լոս-Անջելեսում, հայտնի գանգստերական խմբի անդամի դուստր, ով անընդհատ բանտ էր ընկնում: Շատ ուսուցիչներ հրաժարվում էին նրանից, համարելով, որ նա խնդիրներ ունի ղեկավարության հետ: Այժմ որպես ուսուցիչ, նա կառուցում է մեկ այլ տեսակի դպրոց և պատմում իր աշակերտներին իր պատմությունը, որպեսզի նրանք իմանան, որ խնդիր չկա, եթե երբեմն տնայինները առաջնային տեղ չեն գրավում:

Teacher
Pearl Arredondo helped establish a pilot middle school that teaches students to be good communicators in the 21st century. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

119 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.