Paul Bloom:
Պոլ Բլում. Հաճույքի առաջացման պատճառները

TEDGlobal 2011 · 16:17 · Filmed Jul 2011
Watch next...
Denis Dutton: A Darwinian theory of beauty
arrow

Share this idea

1,929,736
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Ինչո՞ւ ենք մենք նկարի բնօրինակը նախընտրում կեղծին: Հոգեբան Պոլ Բլումը պնդում է, որ մարդ արարածն էսենցիալիստ է, այսինքն` տվյալ առարկայի պատմության մասին մեր համոզմունքները փոխում են այն, թե ինչպես ենք մենք դրանք ընկալում, բայց ոչ ուղղակի որպես պատրանք, այլ որպես հաճույքի (և ցավի) խորը առանձնահատկություն:

Psychologist
Paul Bloom explores some of the most puzzling aspects of human nature, including pleasure, religion, and morality. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

217 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.