پال بلوم:
آیا پیش داوری می تواند چیز خوبی باشد؟

TEDSalon NY2014 · 16:23 · Filmed Jan 2014
Watch next...
Paul Bloom: The origins of pleasure
arrow

Share this idea

1,055,080
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

ما اغلب فکر می کنیم جانب داری و پیش داوری، ریشه در نادانی دارند. اما پال بلوم روانشناس تلاش می کند نشان دهد که تعصب در بیشتر موارد طبیعی، منطقی ... و حتی اخلاقی است. به باور وی، نکته ی کلیدی این است که عملکرد گرایشات خود را دریابیم تا آنگاه که بیم آن می رود که به بیراهه روند، مهارشان کنیم.

Psychologist
Paul Bloom explores some of the most puzzling aspects of human nature, including pleasure, religion, and morality. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

101 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.