Пети Меис го демонстрира „Шестото сетило“, портабилна технологија која ги менува правилата на игра на ова поле

11,502,971 views |
Pattie Maes + Pranav Mistry |
TED2009
• February 2009