Pattie Maes + Pranav Mistry:
Փեթթի Մաեսը ներկայացնում է «Վեցերորդ զգայարանը»՝ խաղի կանոնները փոխող շարժական տեխնոլոգիա

TED2009 · 8:42 · Filmed Feb 2009
Watch next...
David Merrill: Toy tiles that talk to each other
arrow

Share this idea

9,661,654
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

MIT-ի լաբորատորիայի Պեթթի Մաեսի կողմից ներկայացվող այդ դեմոն, որը ստեղծվել է Պռանավ Միսթրի գլխավորությամբ, մեծ աղմուկ բարձրացրեց TED-ում: Այն շարժական սարք է, պրոյեկտորին կցված, որը կարելի է կրել՝ հնարավորություն տալով հիմնավոր կապ ստեղծել արտաքին միջավայրի հետ: Տպավորությունն ինչպես «Հատուկ կարծիք» ֆիլմի դիտումից հետո:

Researcher
As head of the MIT Media Lab's Fluid Interfaces Group, Pattie Maes researches the tools we use to work with information and connect with one another. Full bio
Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

767 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.