Pattie Maes + Pranav Mistry

Փեթթի Մաեսը ներկայացնում է «Վեցերորդ զգայարանը»՝ խաղի կանոնները փոխող շարժական տեխնոլոգիա

9,752,880 views • 8:42
Subtitles in 43 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

MIT-ի լաբորատորիայի Պեթթի Մաեսի կողմից ներկայացվող այդ դեմոն, որը ստեղծվել է Պռանավ Միսթրի գլխավորությամբ, մեծ աղմուկ բարձրացրեց TED-ում: Այն շարժական սարք է, պրոյեկտորին կցված, որը կարելի է կրել՝ հնարավորություն տալով հիմնավոր կապ ստեղծել արտաքին միջավայրի հետ: Տպավորությունն ինչպես «Հատուկ կարծիք» ֆիլմի դիտումից հետո:

About the speakers
Pattie Maes · Researcher

As head of the MIT Media Lab's Fluid Interfaces Group, Pattie Maes researches the tools we use to work with information and connect with one another.

As head of the MIT Media Lab's Fluid Interfaces Group, Pattie Maes researches the tools we use to work with information and connect with one another.

Pranav Mistry · Director of research, Samsung Research America

As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.