The Gig Economy

52,687 views |
Patricia Romboletti |
TEDxCentennialParkWomen
• November 2018