Patricia Kuhl:
Պատրիցիա Քուլ. Երեխաների լեզվական տաղանդը

TEDxRainier · 10:17 · Filmed Oct 2010
Watch next...
Alison Gopnik: What do babies think?
arrow

Share this idea

2,422,105
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

TEDxRainier-ի ժամանակ Պատրիցիա Քուլը կիսվեց ապշեցուցիչ բացահայտումներով այն մասին, թե ինչպես են երեխաները լեզուներ սովորում` լսելով շրջապատող մարդկանց և «վիճակագրություն հավաքելով» այն հնչյունների մասին, որոնք նրանց անհրաժեշտ են: Լաբորատոր փորձերը (և ուղեղի նկարները) ցույց են տալիս, թե ինչպես են 6 ամսական երեխաներն օգտագործում շատ բարդ տրամաբանական կապեր, որպեսզի հասկանան իրենց աշխարհը:

Language
Patricia Kuhl studies how we learn language as babies, looking at the ways our brains form around language acquisition. Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxRainier, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

344 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.