பவோலோ கார்டினி:
பல்பணியை மறந்து, ஒருபணியை முயற்சித்தல்

TEDGlobal 2012 · 2:52 · Filmed Jun 2012
Watch next...
Arthur Ganson: Moving sculpture
arrow

Share this idea

2,243,830
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

மக்கள் சமைப்பது மட்டுமில்லை — அவர்கள் சமைக்கிறார்கள், குறுஞ்செய்தி அனுப்புகிறார்கள், தொலைபேசியில் பேசுகிறார்கள், யூடீயுபில் காணொளியைப் பார்க்கிறார்கள், கூடவே தாங்கள் செய்த உணவின் புகைப்படங்களை தரவேற்றுகின்றனர். பவோலோ கார்டினி என்ற வடிவமைப்பாளர் பல்பணி உலகத்தை ஒப்பிட்டு, ஒருபணியை அறிமுகப்படுத்துகிறார். அவரது முப்பரிமாண விவேக கைப்பேசி அதற்கு உதவுகிறது.

Designer
Paolo Cardini is a product designer who asks serious questions about how we live — and answers them with whimsical and playful designs. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

181 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.