Omar Ahmad:
ՕՄԱՐ ԱՀՄԱԴ: ԹՈՒՂԹ ՈՒ ԳՐԻՉՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

TED2010 · 6:07 · Filmed Feb 2010
Watch next...
Dave Meslin: The antidote to apathy
arrow

Share this idea

532,052
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Քաղաքագետ Օմար Ահմադը կարծում է, որ քաղաքական գործիչները տարօրինակ արարածներ են: Ձեզ համար կարևոր հարցի վերաբերյալ նրանց ուշադրությունը գրավելու միակ միջոցն ամեն ամիս նրանց ուղղված ձեռագիր նամակն է: Ահմադը ցույց է տալիս, թե ինչու է հնացած նամակագրությունն ավելի արդյունավետ, քան էլեկտրոնային նամակը, հեռախոսը կամ նույնիսկ չեկ գրելը: Նա առաջարկում է արդյունավետ նամակներ գրելու չորս պարզ քայլեր:

Technologist, city councilman
An internet infrastructure maven and activist, Omar Ahmad was the mayor of San Carlos, California. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

89 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.