Oliver Sacks

Oliver Sacks: Những điều ảo giác tiết lộ về trí não

4,229,189 views • 18:48
Subtitles in 39 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

Nhà thần kinh học - tác giả Oliver Sacks hướng sự chú ý của chúng ta tới hội chứng Charles Bonnett — khi người có thị lực kém trải nghiệm những ảo giác rõ ràng. Ông miêu tả trải nghiệm của bệnh nhân với những chi tiết cảm động và chỉ dẫn cho chúng ta hiện tượng sinh học còn ít được nhắc đến này.

About the speaker
Oliver Sacks · Neurological anthropologist

Since "Awakenings" stormed the bestseller lists (and the silver screen), Oliver Sacks has become an unlikely household name, single-handedly inventing the genre of neurological anthropology.

Since "Awakenings" stormed the bestseller lists (and the silver screen), Oliver Sacks has become an unlikely household name, single-handedly inventing the genre of neurological anthropology.