Noreena Hertz:
Noreena Hetz: Sử dụng ý kiến chuyên gia như thế nào —và khi nào thì không

TEDSalon London 2010 · 18:18 · Filmed Nov 2010
Watch next...
Sheena Iyengar: The art of choosing
arrow

Share this idea

868,390
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Chúng ta đưa ra các quyết định quan trọng mỗi ngày.. và chúng ta thường dựa dẫm vào sự giúp đỡ của các chuyên gia để quyết định. Nhưng, nhà kinh tế học Noreena Hertz nói, dựa dẫm quá nhiều vào các chuyên gia có thể đang làm hạn chế và thậm chí trở nên nguy hiểm. Cô kêu gọi chúng ta bắt đầu dân chủ chuyên gia..để không chỉ lắng nghe "các bác sĩ và các giám đốc điều hành (CEO), mà còn cả các nhân viên bán hàng."

Economist
Noreena Hertz looks at global culture — financial and otherwise — using an approach that combines traditional economic analysis with foreign policy trends, psychology, behavioural economics, anthropology, history and sociology. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

270 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.