Nigel Marsh:
Նայջել Մարշ. Ինչպես հասնել հավասարակշռության աշխատանքի և կյանքի միջև

TEDxSydney · 10:05 · Filmed May 2010
Watch next...
Yossi Vardi: We're worried about local warming ... in your lap
arrow

Share this idea

3,711,571
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Աշխատանք-կյանք հավասարակշռությունը, ըստ Նայջել Մարշի, չափազանց կարևոր է գործատուի կառավարման ներքո գտնվելուը համար: TEDxSydney միջոցառման ժամանակ Մարշը դուրս է բերում կատարյալ հավասարակշռության բանաձևը ընտանիքին նվիրված ժամանակի, անձնական ժամանակի և արդյունավետության միջև ու առաջարկում է մի անհավանական միտք, թե ինչպես դրան հասնել:

Author and marketer
Nigel Marsh presents and writes on business and personal life — and how the two interact. He is the author of "Fat, Forty and Fired." Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxSydney, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

283 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.