Neil Burgess:
Նեյլ Բուրգես: Ինչպես է ձեր ուղեղը հուշում ձեզ, թե որտեղ եք գտնվում

TEDSalon London Spring 2011 · 9:03 · Filmed Nov 2011
Watch next...
Rebecca Saxe: How we read each other's minds
arrow

Share this idea

1,137,813
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Ինչպե՞ս եք հիշում, թե որտեղ եք կայանել ձեր մեքենան: Որտեղի՞ց կարող եք իմանալ, թե արդյոք ճի՞շտ ուղղությամբ եք շարժվում: Նյարդաբան Նեյլ Բուրգեսն ուսումնասիրում է տարածությունը պատկերող նյարդային մեխանիզմները և այն, թե դրանք ինչ առնչություն ունեն հիշողության ու երևակայության հետ:

Neuroscientist
At University College in London, Neil Burgess researches how patterns of electrical activity in brain cells guide us through space. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

86 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.