Nathan Wolfe
956,144 views • 7:10

اخیرا من بلایت ویسکانسون را ملاقات کردم. من به منظور بزرگداشت کاشف بزرگ قرن بیستم " روی چاپمن اندروز" آنجا بودم. من به منظور بزرگداشت کاشف بزرگ قرن بیستم " روی چاپمن اندروز" آنجا بودم. اندروز در طی مدتی که در موزه تاریخ طبیعی آمریکا بود، طیف وسیعی از کاشفان اعزامی به مناطق ناشناخته مانند صحرای گبی را رهبری کرد. او واقعا شخصیتی بود. گفته میشه که او بعدا اساس شخصیت ایندیانا جونز(شخصیتی یک باسنان شناس ماجراجو در یک سری فیلم) بود.

هنگامی که در بلویت ، ویسکانسیز بودم، من یه سخنرانی عمومی برای یک گروه از دانش آموزان دوره متوسطه داشتم. من اینجا هستم که به شما بگم، اگر چیزی ترسناک تر از سخنرانی در TED باشه، نگداشتن توجه یک گروه یک هزار نفری از نوجوانان ۱۲ ساله برای ۴۵ دقیقه در یک سخنرانی است. نگداشتن توجه یک گروه یک هزار نفری از نوجوانان ۱۲ ساله برای ۴۵ دقیقه در یک سخنرانی است. این رو امتحان نکنید.

در پایان سخنرانی اونها تعدادی سوال کردند، اما یکی بود که مرا واقعا از اون موقع (ذهن) مرا درگیر کرده. اونجا یه دختر جوانی بود که ایستاد و این سوال را پرسید: اونجا یه دختر جوانی بود که ایستاد و این سوال را پرسید: "ما کجا را باید کشف کنیم "

گمان کنم این احساسیه که خیلی از ما داریم که زمان کشف زمین به پایان رسیده، که نسل بعد باید به فضای خارج از زمین و یا اعماق اقیانوسها بروند. برای اینکه چیز فوق العاده ای برای کشف کردن پیدا کنند. اما آیا واقعا موضوع اینه؟ آیا واقعا برای ما هیچ جایی برای کشف کردن بر روی زمین باقی نمانده؟ آیا واقعا برای ما هیچ جایی برای کشف کردن بر روی زمین باقی نمانده؟

این موضوع باعث شد که من درباره یکی از کاشفان مورد علاقه ام در تاریخ زیست شناسی فکر کنم. او کاشف دنیای نادیده بود، مارتینوس بیُرینگ. بیجرینگ علت بیماری موزائیک توتون کشف کرد. بیجرینگ علت بیماری موزائیک توتون کشف کرد. کاری که او کرد اینه که او به شیره آلوده به بیماری گیاه توتون نگاه کرد و آن را از فیلتر های کوچک و کوچکتر رد کرد. او به نقطه ای رسید که احساس کرد که در آن (مایع فیلتر شده) باید چیزی باشه او به نقطه ای رسید که احساس کرد که در آن (مایع فیلتر شده) باید چیزی باشه که کوچکتر از کوچکترین شکلی از زندگی که تا آن زمان شناخته شده بود، باشد — که در آن زمان باکتری بود. او با اسمی از عامل رمزی اش آمد. و آن را ویروس خواند— واژه ای لاتین برای "سم". و آن را ویروس خواند— واژه ای لاتین برای "سم". با کشف ویروس بیُرینک واقعا دنیای کاملا جدید را به روی ما باز کرد. با کشف ویروس بیُرینک واقعا دنیای کاملا جدید را به روی ما باز کرد.

اکنون ما میدانیم که ویروس‌ها بیشترین اطلاعات ژنتیکی را روی زمین میسازند، اکنون ما میدانیم که ویروس‌ها بیشترین اطلاعات ژنتیکی را روی زمین میسازند، بیشتر از اطلاعات ژنتیکی همه دیگر اشکال زندگی. بیشتر از اطلاعات ژنتیکی همه دیگر اشکال زندگی. بدیهی است که کاربردهای عملی فوق العاده ای در ارتباط با این دنیا وجود دارد- بدیهی است که کاربردهای عملی فوق العاده ای در ارتباط با این دنیا وجود دارد- چیزهایی مانند ریشه کنی آبله، ظهور یک واکسن علیه سرطان گردن رحم، که اکنون ما می دانیم که عمدتا توسط ویروس پاپیلومای انسانی ایجاد می شود.

کشف بیُرینگ چیزی نبود که ۵۰۰ سال پیش اتفاق افتاده باشد. کشف بیُرینگ چیزی نبود که ۵۰۰ سال پیش اتفاق افتاده باشد. کمی بیش از صد سال پیش بود که بیُرینگ ویروس را کشف کرد. کمی بیش از صد سال پیش بود که بیُرینگ ویروس را کشف کرد. بنابراین اساسا [در آن زمان] اتومبیل اختراع شده بوده، اما ما از فرمهایی از زندگی که بسیاری از اطلاعات ژنتیکی بر روی سیاره ما را شکل میدهند بی اطلاع بودیم.

اکنون ما این ابزار فوق العاده را داریم که به ما اجازه میدهد که جهان نادیده را کشف کنیم— چیزهایی مانند توالی عمیقی که به ما اجازه میدهد که خیلی بیشتر از آنچه که بطور سطحی انجام میدادیم را انجام دهیم و ژنوم هر فرد درهر گونه خاص بررسی کنیم، اما برای بررسی کل متاژنوم، مجموعه فراوان میکروارگانیسم‌های داخل و اطراف مان و برای مستند کردن همه اطلاعات ژنتیکی در این موجودات. ما می توانیم این تکنیک ها را به چیزهایی از خاک تا پوست و همه چیزهای بین آنها را اعمال کنیم.

اکنون ما در سازمان ما ن این کار را به طور منظم برای شناسایی علل شیوع بیمارهایی که معلوم نیست دقیقا چه چیزی باعث آن می شوند را انجام میدهیم .

فقط برای اینکه به شما این حس را بدهم که این کار چگونه انجام میشود، تصور کنید که ما نمونه ای از داخل بینی هر یک از شما برداریم. این چیزیست که ما معمولا برای بررسی ویروس های تنفسی مانند آنفلوانزا انجام میدهیم. این چیزیست که ما معمولا برای بررسی ویروس های تنفسی مانند آنفلوانزا انجام میدهیم. اولین چیزی که ما میبینیم اطلاعات بسیار زیاد ژنیتیکی است. اولین چیزی که ما میبینیم اطلاعات بسیار زیاد ژنیتیکی است. اگر ما شروع به بررسی اطلاعات ژنیتیکی کنیم، تعداد زیادی از مضنون عادی در آنجا هستند— البته مقدار زیادی اطلاعات ژنتیکی انسان در آنجاست، همچنین اطلاعات باکتریهای و ویروسهایی که بیشتر آنها کاملا برای انسان بیخطر هستند در درون بینی شماست. ولی ما چیزهای بسیار تعجب آور را هم میبینیم. ما شروع به بررسی این اطلاعات کردیم، ما دیدم که حدود ۲۰ درصد از از اطلاعات ژنیتیکی داخل بینی شما با هیچ یک از اطلاعاتی که قبلا داده بودیم مطابقت نداره — — نه با گیاهان، حیوانات، قارچها و یا باکتریها . اساسا ما هیچ سرنخی از اینکه اینها چه هستند را نداریم.

و برای گروه کوچکی از ما که این نوع داده ها را مطالعه میکنند، چند نفری از ما شروع به نامیدن این اطلاعات به نام ماده تاریک زیستی- بیولوژیکی کردند. چند نفری از ما شروع به نامیدن این اطلاعات به نام ماده تاریک زیستی- بیولوژیکی کردند. ما میدانیم اینها چیزهایی نیستند که ما قبلا آنها را دیده باشیم: اینها به نوعی معادل یک قاره ناشناخته و کشف نشده در درون خود اطلاعات ژنتیکی ما هستند. و مقدار زیادی از آنها هست. اگر فکر کنید که ۲۰ درصد از ازاطلاعات ژنیتیکی درون بینی شما مقدار زیادی ماده تاریک زیستی است، اگر فکر کنید که ۲۰ درصد از ازاطلاعات ژنیتیکی درون بینی شما مقدار زیادی ماده تاریک زیستی است، اگر ما به روده و احشاء شما نگاه کنیم، ۴۰ تا ۵۰ درصد از اطلاعات ژنیتیکی شما ماده تاریک زیستی هستند. اگر ما به روده و احشاء شما نگاه کنیم، ۴۰ تا ۵۰ درصد از اطلاعات ژنیتیکی شما ماده تاریک زیستی هستند. حتی در خون نسبتا استریل شده ، حدود یک تا دو درصد از این اطلاعات ماده ی تاریک اند- حتی در خون نسبتا استریل شده ، حدود یک تا دو درصد از این اطلاعات ماده ی تاریک اند- و نمی توان آنها را طبقه بندی کرد ، نمی توان آنها را دسته بندی و یا با هر چیز دیگری که ما قبلا دیده ایم همسان و مطابقت داد .

در ابتدا ما فکر کردیم شاید اینها مصنوعی باشند. این ابزار توالی عمیق نسبتا جدید هستند. اما همانطور که اینها بیشتر و بیشتر دقیق میشوند، ما مطمئن میشویم که این اطلاعات شکلی از زندگی هستند، و یا حداقل بخشی از آنها شکلی از زندگی هستند. و در حالی که فرضیه توضیح وجود ماده تاریک زیستی، واقعا تنها در مراحل ابتدایی خود هست، احتمال بسیار، بسیار هیجان انگیز وجود دارد: که در این زندگی نهفته و پنهان است، در این اطلاعات ژنیتکی مشخصه هایی از زندگی که تاکنون شناخته نشده وجود دارد. همانطور که ما این رشته T، C و G، را کشف کردیم ، شاید ما مانند بیرینگ یک کلاس کاملا جدیدی از زندگی را کشف کنیم که اساسا شیوه ای که ما در مورد ماهیت زیست شناسی فکر می کنیم را تغیر خواهد داد. که اساسا شیوه ای که ما در مورد ماهیت زیست شناسی فکر می کنیم را تغیر خواهد داد. شاید این به ما اجازه دهد تا علت سرطان که ما را مبتلا می شویم را شناسایی کنیم و یا منبع شیوع بیمارهایی که ما با آنها آشنایی نداریم را شناسایی کنیم و یا شاید ابزار جدیدی را در مولکول زیستی و بیولوژی بسازیم .

بسیار خرسندم که به همراه همکارانم در دانشگاه استانفورد، دانشگاه صنعتی کالیفرنیا و دانشگاه کالیفرنیا سانفرانسیسکو اعلام کنم که ما شروع به ابتکاری برای کشف ماده تاریک زیستی برای اشکال جدید موجود از زندگی کرده ایم. ما شروع به ابتکاری برای کشف ماده تاریک زیستی برای اشکال جدید موجود از زندگی کرده ایم.

کمی بیشتر از صد سال پیش، مردم از وجود ویروس بی اطلاع بودند، اشکالی از زندگی که بیشتر ازاطلاعات ژنیتیکی را در سیاره ما ایجاد میکند. از حالا تا صد سال دیگر ، شاید مردم متعجب شوند که احتمالا ما کاملا از کلاس از زندگی کاملا که دقیقا در زیر بینی ما بوده است، بی اطلاع بودیم. که احتمالا ما کاملا از کلاس از زندگی کاملا که دقیقا در زیر بینی ما بوده است، بی اطلاع بودیم.

این حقیقت دارد، شاید ما همه قاره ها رادر این سیاره شناسایی کرده باشیم و ما شاید تمامی پستاندارانی که در آنها هستند را کشف کرده باشیم، اما این بدین معنی نیست که هیچ چیزی در روی زمین برای کشف کردن باقی نمانده باشد. بیُرینگ در نوع خودش درس بسیار مهمی را برای نسل بعدی کاشفان — بیُرینگ در نوع خودش درس بسیار مهمی را برای نسل بعدی کاشفان — افرادی مانند آن دختر جوان در بیلیت ، ویسکونسین، فراهم نمود . و من فکر میکنم که اگر این درس را تعبیر کنیم، چیزی شبیه به این خواهد بود: تصور نکنید آنچه را که ما فکر میکنیم کاملا شناخته شده همه داستان است. به دنبال ماده تاریک در هررشته ی که انتخاب کرده ای که کشف کنی بروید. در اطراف همه ما ناشناخته‌هایی هست و آنها فقط در انتظارند که شناخته و کشف شوند. در اطراف همه ما ناشناخته‌هایی هست و آنها فقط در انتظارند که شناخته و کشف شوند.

سپاسگزارم.

( تشویق تماشاگران)