Nathan Myhrvold:
Նաթհան Միրվոլդ - Խոհարարությունն ինչպես երբևէ

TED2011 · 10:05 · Filmed Mar 2011
Watch next...
Dan Barber: A foie gras parable
arrow

Share this idea

1,378,897
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Խոհարարական գրքի հեղինակ Նաթհան Միրվոլդը իր հեղինակավոր աշխատանքի` <> գրքի մասին, որտեղ կիսվում է իր հիանալի լուսանկարչական լուսաբանումների գաղտնիքներով, ինչպես նաև ցուցադրվում են սննդի կտրվածքները պատրաստման փուլի ընթացքում:

Polymath
Nathan Myhrvold is a professional jack-of-all-trades. After leaving Microsoft in 1999, he's been a world barbecue champion, a wildlife photographer, a chef, a contributor to SETI, and a volcano explorer. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

158 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.