Nate Silver

Nate Silver : Chủng tộc có ảnh hưởng đến sự bầu cử không?

432,432 views • 9:16
Subtitles in 24 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

Nate Silver có những câu trả lời cho các câu hỏi gây tranh cãi về vấn đề chủng tộc trong chính trị : Chủng tộc của Obama có ảnh hưởng đến phiếu bầu của ông ở một số nơi không? Số liệu thống kê và những chuyện không tưởng xung đột nhau trong bài diễn thuyết đầy hứng thú này. Bài diễn thuyết đã kết thúc với một sự sáng suốt về việc làm cách nào mà kế hoạch của thành phố có thể đẩy mạnh sự dung thứ.

About the speaker
Nate Silver · Statistician

Math whiz and baseball fan Nate Silver was mainly known for predicting outcomes in fantasy ballgames — until his technique hit a home run calling the outcome of the 2008 election primaries.

Math whiz and baseball fan Nate Silver was mainly known for predicting outcomes in fantasy ballgames — until his technique hit a home run calling the outcome of the 2008 election primaries.