Мюррей Гелл-Манн тилдердин тегини жөнүндө сүйлөйт.

1,052,336 views | Murray Gell-Mann • TED2007