Мюррей Гелл-Манн тилдердин тегини жөнүндө сүйлөйт.

1,062,598 views |
Murray Gell-Mann |
TED2007
• March 2007